MUSEUM

DEELEN

Het museum vol verhalen

Ons Bezoeken ?

De Exposities

Impressie

Nieuws !

 

HET MUSEUM TOONT HAAR COLLECTIE UIT DE GESCHIEDENIS VAN DE NAASTGELEGEN VLIEGBASIS DEELEN.

ER WORDT RUIME AANDACHT BESTEED AAN DE LUCHTOORLOG IN DE JAREN 1940 – 1945.

 

 

Groepen boeken

Groepsbezoeken – afspraken en aanvragen

Groepsbezoek uitsluitend op aanvraag!
Museum Deelen is in principe het gehele jaar door elk weekend op zaterdag en zondag voor individuele museumbezoekers geopend van 11.00 uur tot 17.00 uur. Het museum kan in principe ook door groepen worden bezocht, zowel tijdens de openingstijden als daarbuiten door de week. Groepsbezoeken vragen echter extra voorbereiding en meestal extra inzet van vrijwilligers. Om hierop te kunnen anticiperen dient u groepsbezoeken altijd aan te melden.

Groepsbezoek tijdens de reguliere openingstijden
Om gedurende de reguliere openingstijden in de weekenden voldoende service te kunnen bieden [ ontvangst met koffie/thee, begeleiding extra vrijwilligers, eventueel rondleiding ] is het belangrijk dat wij de komst van een groep vóóraf kunnen voorbereiden, zeker als dit gepaard gaat met de komst van hogere aantallen (historische) voertuigen dan normaal. De gastvrijheid richting de reguliere museumbezoekers mag uiteraard niet in het gedrang komen!

Groepsbezoek buiten de reguliere openingstijden
Omdat het museum 100% draait op vrijwilligers vergen groepsbezoeken buiten de reguliere openingstijden door de week ook extra voorbereiding. Het is dan ook niet vanzelfsprekend dat wij een groepsbezoek door de week altijd kunnen faciliteren. Tijdige aanmelding is dan ook heel belangrijk!
Wijze van aanmelding
Aanmelding geschiedt uitsluitend via onze infomail: info@museumdeelen.nl Er wordt dan zo snel mogelijk (telefonisch) contact met u opgenomen voor nadere afspraken. Bij uw aanmelding is het belangrijk alvast te vermelden:

  • organisatie die het bezoek coördineert,
  • contactgegevens,
  • datum van het bezoek,
  • tijdstip van komen en gaan,
  • groepsgrootte,
  • wel of geen rondleiding,
  • eventuele bijzonderheden (bijvoorbeeld minder validen).

Het museum kan groepen tot pakweg 50 personen opvangen (ruimte, veiligheid, brandweervoorschriften).

Horecavoorzieningen, catering
Het museum kan altijd koffie / thee en frisdrank serveren, eventueel met een kleine versnapering (cake, koeken). Verder mogen alcoholische dranken uitsluitend geserveerd worden als er sprake is van een besloten bijeenkomst, dus buiten de reguliere openingstijden. Indien gewenst kunnen afspraken gemaakt worden over catering in de vorm van een lunch, borrelgarnituur of een diner. Hiervoor maakt het museum standaard gebruik van Restaurant de Roseboom te Apeldoorn. Eigen catering is in principe toegestaan mits duidelijk van te voren afgesproken. Bij gebruik van voorzieningen van het museum (buffettafels, statafels, servies, bestek e.d. ) wordt wel een kleine vergoeding gevraagd.

Prijzen, Groepskorting en Veteranenpas
Ook voor groepsbezoeken gelden de volgende reguliere tarieven:
Entreekosten voor volwassenen € 7,50, voor kinderen tot 12 jaar € 5,00;
Koffie / thee, frisdrank per consumptie € 1,50
Alle alcoholische dranken (wijn, bier) per consumptie € 2,00
Rondleider € 35,00
Groepskorting* op de entreeprijzen wordt in principe niet gegeven maar groepen die een rondleiding hebben geregeld krijgen altijd het eerste kopje koffie / thee ter waarde van € 1,50 gratis aangeboden!
Groepen met veteranen met de Veteranenpas hebben gratis toegang. Dat geldt echter alleen voor de veteranen en niet voor de begeleiding of voor familieleden. Bij uw aanvraag is het dan ook van belang om vooraf duidelijk aan te geven hoeveel personen beschikken over een Veteranenpas.

Betaling groepsbezoeken
Betaling van groepsbezoeken kan na afloop van het bezoek geschieden, contant aan onze kassa ( er kan ook gepind worden ) of per factuur (met BTW-opgave), die na afloop wordt opgesteld en toegezonden.

*Het Bestuur van het Museum Deelen behoudt zich het recht voor om op het bovenstaande een uitzondering te maken en in bijzondere gevallen aanvullende groepskorting over te gaan.

Contact

MUSEUM

DEELEN

Het museum vol verhalen

Inlichtingenformulier

Aanvinken als Spam Beveiliging

1 + 9 =


Wij zijn nu gesloten

maandagGesloten
dinsdagGesloten
woensdag11:00 — 17:00
donderdagGesloten
vrijdagGesloten
zaterdag11:00 — 17:00
zondag11:00 — 17:00

Groepen op afspraak.
Mail voor meer info

 

logo-sponsor-mondriaan-fonds-museum-deelen
Logo Sponsor PenG Safety Gameren