Restauratie Alouette uitgesteld

A-495 EHDL 1982-10-19 foto GJTORNIJ

In het jaar 2020 heeft het Museum Deelen de restanten aangekocht van enkele historische helikopters met de bedoeling om deze te (doen) restaureren en hiermee enkele publiekspresentaties te organiseren. De

restauratie zou plaats vinden in het Alouette Museum in Barneveld en de presentaties in het Museum Deelen. De financiering van deze plannen zou moeten voortkomen uit de opbrengsten uit entreegelden en uit subsidies. Maar als gevolg van het Corona-virus is ons museum meer dan een half jaar gesloten geweest voor alle publiek. In die periode zijn er in het geheel geen opbrengsten geweest uit de kaartverkoop.

Tot onze grote teleurstelling werd op 7 mei het bericht ontvangen dat het Vfonds het project niet zal ondersteunen. Daarna is er een subsidieverzoek gericht aan het Kick Start Cultuurfonds. Op 11 juni ontvingen wij van dit fonds het bericht dat men over onvoldoende middelen beschikt om alle aanvragen te honoreren. Ons project valt binnen criteria van het fonds, maar de voorkeur is gegeven aan andere aanvragen. Daarmee is het Alouette project in een impasse geraakt. Het bestuur van het museum heeft daarom besloten om de restauratie van de Alouette helikopter uit te stellen tot een volgend jaar. Ons museum is sinds 5 juni weer voor het publiek toegankelijk en sindsdien ontvangt het museum weer inkomsten uit entreegelden. In de tweede helft van dit jaar is het mogelijk om subsidies aan te vragen voor het jaar 2022. Eerst wanneer de kosten van de restauratie voldoende gedekt zijn, kan het project worden hervat.

Misschien ook interessant

Wilhelm Simonsohn

Wilhelm Simonsohn

Wilhelm Simonsohn, een Luftwaffe-piloot met een lang leven (* 09.09.1919, † 01.10.2023). Als 24-jarige piloot komt...