Voornemen tot vernietiging vliegtuigwrakstukken

Het museum is lange tijd de huurder geweest van meerdere loodsen op het voormalige MOB complex in Elst-Rhenen. Recent is ons ook de laatst overgebleven loods de huur opgezegd. Wij hebben geen vervangende ruimte beschikbaar. Slechts voor een deel van de objecten is een alternatieve opslaglocatie in beeld. Dit dwingt ons tot een sanering van de depot-objecten.

Het Museum Vliegbasis Deelen is de rechtsopvolger van de stichting Dutch Aircraft Examination Group (DAEG). Laatstgenoemde stichting is van 1989 tot circa 2002 actief geweest met het opgraven en bergen van vliegtuigen welke in de Tweede Wereldoorlog neergestort zijn in de provincie Gelderland. In ons museum zijn tientallen objecten tentoongesteld die bij deze opgravingen gewonden werden. Gezien het grote volume van het gevonden materiaal zijn indertijd slechts de historisch relevante onderdelen geconserveerd. De overige onderdelen zijn onbehandeld in depot genomen zonder een duidelijke bestemming.

Wat twintig jaar later nog in het depot resteert is een omvangrijke verzameling, waaronder honderden kleine onderdelen die niet goed meer herkenbaar zijn, geen opschriften of kenmerken bevatten en zodanig gecorrodeerd zijn dat de inspanningen voor conservering niet gerechtvaardigd lijken en tot hoge kosten zouden leiden. Wij hebben besloten om van deze ‘B-keuze’ een gedeelte af te stoten. Het voornemen bestaat om voor tentoonstellling ongeschikte onderdelen af te voeren voor vernietiging. Het betreft een veelheid aan fragmenten van vliegtuigen welke in de Tweede Wereldoorlog neergestort zijn in de provincie Gelderland. In veel gevallen zijn hier slachtoffers bij gevallen. Gezien de beladen geschiedenis van de vliegtuigwrakstukken is gekozen voor vernietiging. Voor een eventuele herbestemming komen uitsluitend geregistreerde musea in aanmerking. De afstoting geschiedt conform de LAMO procedure van de Stichting Museumregister.

Misschien ook interessant

Wilhelm Simonsohn

Wilhelm Simonsohn

Wilhelm Simonsohn, een Luftwaffe-piloot met een lang leven (* 09.09.1919, † 01.10.2023). Als 24-jarige piloot komt...